czwartek, 04 grudzień 2014 00:00

Zjazd braci wchodzących w służbę

W dniach 4-5 grudnia 2014r. odbędzie się zjazd dla braci, którzy zaczynają swoją służbę w usługiwaniu Bożym Słowem. Zjazd ten odbędzie się w zborze w Gdańsku.
Serdecznie zapraszamy!

niedziela, 19 październik 2014 00:00

Wieczerza Pańska

Dnia 19 października 2014 r. podczas naszego nabożeństwa będziemy wspominać śmierć naszego Pana uczestnicząc w Wieczerzy Pańskiej. Módlmy się i przygotujmy duchowo do wspominania i zwiastowania śmierci Pańskiej.

W czasie Wieczerzy:

Będziemy umywać sobie nogi, aby poprzez tą czynność wyrażać gotowość codziennego uniżenia jeden względem drugiego, aby przypominać sobie że mamy innych uważać za wyższych od siebie.

Będziemy spożywali przaśny chleb aby przypominać sobie bezgrzeszne ciało Jezusa oddane za nas grzesznych ludzi.

Będziemy także pili z kielicha owoc winorośli, a więc wino gronowe aby przypominać sobie drogocenną krew naszego Pana przelaną na krzyżu za nas.

Pamiątkę Wieczerzy Pańskiej obchodzimy raz na kilka miesięcy.

J. 13,14-15.17 "Jeśli tedy Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak Ja wam uczyniłem. (...) Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie."

1 Kor. 11,23b-26 "...Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, A podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej; to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie."

Zapraszamy wszystkich którzy chcą czynnie lub biernie uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej!

Czynnie mogą uczestniczyć osoby nawrócone i ochrzczone w wieku świadomym, będące członkami jednego z ewangelicznych zborów. Osoby które nie należą do żadnego zboru, oraz nie są ochrzczone mogą uczestniczyć biernie a więc być obserwatorami.

Dnia 11.10.2014r. w Gliwicach (ul.Staromiejska 4b) odbędzie się spotkanie nauczycieli: szkółki, gimnazjalistów i liderów młodzieżowych.

PROGRAM:
 
 9.00 - 10.00  - przyjazd gości, poczęstunek
 
10.00 - 10.20 - przywitanie, słowo wstępne, modlitwa
 
10.20 - 11.20 - spotkanie wspólne ( usługa br. Domieniuk, br. Nazimek)
 
11.30 - 13.30 - spotkania w grupach (dzieci, gimnazjaliści, liderzy)
 
13.30 - 14.30 - przerwa obiadowa
 
14.30 - 15.50 - spotkania w grupach - ciąg dalszy
 
15.50 - 16.00 - zakończenie, wspólna modlitwa (br. Wawrzyczek)
 
16.00             - poczęstunek
 
TEMATY:  
 
Nauczyciele szkółek:
 
-  Omówienie okresu wakacyjnego.
-  " Praca nauczyciela - służbą serca".
 
Nauczyciele gimnazjalistów:
 
-  Omówienie okresu wakacyjnego.
-  trudności w pracy z gimnazjalistami.
 
Liderzy młodzieży:
 
- Podsumowanie wakacyjne.
-  "Zmagania seksualne młodzieży".
-  "Jedność jako  unikalna cecha żywego Zboru".
- Trudności pojawiające się w grupach młodzieżowych.
- Tematy przygotowane przez liderów.

W dniach od 19 do 21 września 2014 r. w Kłodzku odbędzie się
V Zjazd Studentów i Młodzieży Pracującej.

Więcej informacji u lidera młodzieży.

 

piątek, 01 sierpień 2014 18:59

Obóz młodzieżowy w Świebodzinie

W dniach 1-10 sierpnia 2014 r. w Świebodzinie koło Tarnowa odbędzie się obóz młodzieżowy organizowany przez naszą wspólnotę.

Zapraszamy!

 

 

niedziela, 01 czerwiec 2014 12:25

Usługa brata Jana Guńki

Dnia 15 czerwca 2014 r. podczas niedzielnego nabożeństwa Słowem Bożym usługiwał będzie brat Jan Guńka.
Zapraszamy!

niedziela, 25 maj 2014 11:20

Usługa dzieci

Dnia 25 maja 2014 r. podczas nabożeństwa niedzielnego dzieci naszego zboru będą dzieliły się pieśniami i wierszykami.

W imieniu dzieci serdecznie zapraszamy!

piątek, 23 maj 2014 19:50

Zjazd Gimnazjalistów w Lubinie

W dniach 23-25 maja 2014 odbędzie się w Lubinie Zjazd Gimnazjalistów. Szczegóły zamieszczone są powyżej.

Zapraszamy!

niedziela, 23 marzec 2014 17:38

Goście z Kłodzka i Wieczerza Pańska


W dniach 22-23 marca 2014 r. będziemy gościli w naszym zborze braci i siostry ze zboru w Kłodzku. W sobotę odbędzie się nabożeństwo popołudniowe o godz. 16:00.

W niedzielę podczas naszego nabożeństwa będziemy wspominać śmierć naszego Pana uczestnicząc w Wieczerzy Pańskiej. Módlmy się i przygotujmy duchowo do wspominania i zwiastowania śmierci Pańskiej.

W czasie Wieczerzy:

Będziemy umywać sobie nogi, aby poprzez tą czynność wyrażać gotowość codziennego uniżenia jeden względem drugiego, aby przypominać sobie że mamy innych uważać za wyższych od siebie.

Będziemy spożywali przaśny chleb aby przypominać sobie bezgrzeszne ciało Jezusa oddane za nas grzesznych ludzi.

Będziemy także pili z kielicha owoc winorośli, a więc wino gronowe aby przypominać sobie drogocenną krew naszego Pana przelaną na krzyżu za nas.

Pamiątkę Wieczerzy Pańskiej obchodzimy raz na kilka miesięcy.

J. 13,14-15.17 "Jeśli tedy Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak Ja wam uczyniłem. (...) Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie."

1 Kor. 11,23b-26 "...Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, A podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej; to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie."

Zapraszamy wszystkich którzy chcą czynnie lub biernie uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej!

Czynnie mogą uczestniczyć osoby nawrócone i ochrzczone w wieku świadomym, będące członkami jednego z ewangelicznych zborów. Osoby które nie należą do żadnego zboru, oraz nie są ochrzczone mogą uczestniczyć biernie a więc być obserwatorami.

niedziela, 16 marzec 2014 15:42

Konkurs Wiedzy Biblijnej 2014


Mamy przyjemność ogłosić kolejną edycję Konkursu Wiedzy Biblijnej. Pierwszy etap planowany jest na 16 marca 2014.

Konkurs będzie obejmował następujący zakres:- dla uczniów szkoły podstawowej - grupa młodsza (do trzeciej klasy) - Księga Daniela od 1 do 6 rozdziału
- dla uczniów szkoły podstawowej - grupa starsza (od czwartej do szóstej klasy) - cała ewangelia wg Jana
- dla uczniów szkoły gimnazjalnej - cała ewangelia wg Jana oraz Księga Daniela od 1 do 6 rozdziału

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń uczestników z poszczególnych zborów do dnia 10.12.2013 r. zgodnie z Regulaminem (decyduje data stempla pocztowego).

Wersety do nauczenia się na pamięć:
- grupa młodsza szkoły podstawowej: ewangelia Jana 1,12; 10,27-28; 13,34-35; 14,6
- grupa starsza szkoły podstawowej: ewangelia Jana 3,18; 6,44; 12,25; 13,34-35; 14,23; 14,27; 15,4; 15,7; 15,16
- grupa gimnazjalna: ewangelia Jana 3,18; 6,44; 8,51; 12,25; 13,34-35; 14,12-15; 14,23; 14,27; 15,4; 15,7; 15,16; 15,26

Copyright © 2012 Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa w Czechowicach-Dziedzicach
By: Joomla Free Templates