niedziela, 03 marzec 2013 13:08

Spotkanie członkowskie


Dnia 3 marca 2013 r. po naszym zgromadzeniu niedzielnym odbędzie się coroczne spotkanie członkowskie. Mogą w nim uczestniczyć tylko członkowie zboru.


Dnia 2 marca 2013 r. odbędzie się w domu modlitwy w Łodzi spotkanie dla "młodych" braci usługujących. Będzie to spotkanie dla braci młodych wiekiem i młodych duchowo, którzy dopiero wchodzą w służbę usługiwania lub chcieliby wejść w tą służbę.


Program spotkania:

Bracia organizujący spotkanie pragną porozmawiać i przybliżyć prawdy biblijne związane  ze służbą w Kościele Pana Jezusa.

Miejsce Biblii do rozważenia: "Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku; ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości.  Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki.  Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. O to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają." 1 Tym. 4:12-16

Zapraszamy!

 


Dnia 2.03.2013 r. (sobota) odbędzie się w Gliwicach regionalne spotkanie młodzieży. Młodzież z poszczególnych zborów proszona jest o przygotowanie pieśni i świadectw. Do dnia 24.02.2013 należy zgłosić ilość uczestników. Można to zrobić mailem lub telefonicznie (tel. 664 022 401). Tematem spotkania jest wiersz z Jk. 2,17 "Tak i wiara jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie"

Program spotkania:
10:00-10:30 - Rozpoczęcie
10:30-11:30 - I wykład
11:30-12:00 - Przerwa (kawa, herbata, ciastka)
12:00-13:00 - II wykład
13:00-13:10 - Przerwa
13:10-14:10 - Obiad
14:10-15:00 - Spotkanie w grupach
15:00-15:30 - Relacje ze spotkania w grupach
15:30-16:30 - III wykład
16:30-17:00 - Przerwa
17:00-18:00 - Pieśni i świadectwa
18:00 - Kolacja i zakończenie


Zapraszamy młodzież!

niedziela, 24 luty 2013 21:05

Goście z Lubska i nabożeństwo w sobotę


W dniach 23-24.02.2013 r. na naszym zborze będziemy mieli gości ze zboru w Lubsku. W związku z tym w sobotę 23.02.2013 r. o godz. 16:30 odbędzie się nabożeństwo podczas którego goście będą nam usługiwać. Oprócz gości z Lubska będzie także gościła u nas młodzież z Rudy Śląskiej i Zabrza.

Zapraszamy!

niedziela, 17 luty 2013 20:07

Post i Wieczerza Pańska


Dnia 17 lutego 2013 r. podczas naszego nabożeństwa będziemy wspominać śmierć naszego Pana uczestnicząc w Wieczerzy Pańskiej. Módlmy się i przygotujmy duchowo do wspominania i zwiastowania śmierci Pańskiej. W związku z tym w środę 13.02.2013 r. będziemy mieli zborowy post, podczas którego będziemy wstrzymywać się od posiłków oraz modlić o siebie i niedzielne święto Pamiątki. Przy Wieczerzy usłuży nam Słowem brat Krzysztof Kwiecień, pastor zboru w Kłodzku który przyjedzie razem z kilkoma osobami.

W czasie Wieczerzy:

Będziemy umywać sobie nogi, aby poprzez tą czynność wyrażać gotowość codziennego uniżenia jeden względem drugiego, aby przypominać sobie że mamy innych uważać za wyższych od siebie.

Będziemy spożywali przaśny chleb aby przypominać sobie bezgrzeszne ciało Jezusa oddane za nas grzesznych ludzi.

Będziemy także pili z kielicha owoc winorośli, a więc wino gronowe aby przypominać sobie drogocenną krew naszego Pana przelaną na krzyżu za nas.

Pamiątkę Wieczerzy Pańskiej obchodzimy raz na kilka miesięcy.

J. 13,14-15.17 "Jeśli tedy Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak Ja wam uczyniłem. (...) Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie."

1 Kor. 11,23b-26 "...Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, A podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej; to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie."

Zapraszamy wszystkich którzy chcą czynnie lub biernie uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej!

Czynnie mogą uczestniczyć osoby nawrócone i ochrzczone w wieku świadomym, będące członkami jednego z ewangelicznych zborów. Osoby które nie należą do żadnego zboru, oraz nie są ochrzczone mogą uczestniczyć biernie a więc być obserwatorami.

sobota, 16 luty 2013 20:53

Nabożeństwo i goście z Kłodzka


W sobotę 16 lutego 2013 r. o godz. 16:30 w związku z przyjazdem gości ze zboru w Kłodzku będziemy mieli nabożeństwo podczas którego będą nam usługiwać. Usługiwał będzie m.in. pastor z Kłodzka brat Krzysztof Kwiecień. Dzień później będzie on też usługiwał przy Wieczerzy Pańskiej.
<b>Zapraszamy wszystkich na to zgromadzenie!</b>


W dniach 7-10.02.2013 odbędzie się w Legnicy Międzynarodowa Konferencja Młodzieżowa. Tematem Konferencji jest słowo z Jak. 4,8 "Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was". W Konferencji uczestniczyć będzie ok. 700 osób.

Termin:
- termin zgłoszeń uczestników: do 15.01.2013 r.
- rozpoczęcie: 7.02.2013 r. (czwartek) o godz. 17:00
- zakończenie: 10.02.2013 r. (niedziela) o godz. 13:00

Miejsce:
Dom Modlitwy Zboru ChWZ w Legnicy
ul. Sudecka 3 (oś. Piekary A)

Koszt:
30 zł od osoby (goście zagraniczni 7 EURO)

Co zabrać:
Biblię, notes, długopis

Co przygotować:
1 lub 2 pieśni

Zgłoszenia należy dokonywać na jeden z poniższych adresów:

- Aleksander Jawdyk, tel. 602 643 700, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
- Jarosław Domieniuk, tel. 510 216 900, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Program Konferencji:

CZWARTEK

17:0-17:45 - Rejestracja
18:00-19:30 - Nabożeństwo inauguracyjne
19:30 - Kolacja+Rejestracja

PIĄTEK/SOBOTA

08:00-09:00 - Śniadanie
09:00-09:30 - Społeczność modlitewna
09:30-11:00 - Wykład Słowa Bożego
11:00-11:30 - Przerwa
11:30-13:30 - Wykład Sowa Bożego
13:30-16:00 - Przerwa obiadowa
16:00-17:30 - Społeczność
17:30-18:00 - Przerwa
18:00-19:00 - Społeczność
19:00-20:00 - Kolacja
20:00-22:00 - Spotkanie modlitewne

NIEDZIELA

08:30-09:30 - Śniadanie
09:30-10:00 - Przerwa przed nabożeństwem
10:00-13:00 - Nabożeństwo ze zborem
13:00 - Obiad i powrót do domów


Ważne informacje:

1. W Konferencji mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 lat
2. Każdy uczestnik Konferencji ma obowiązek zgłoszenia swego przybycia w biurze meldunkowym
3. Minimalna opłata za uczestników całej Konferencji wynosi 30 zł (lub 7 EURO) za osobę. Dla usprawnienia obsługi liderzy młodzieżowi są proszeni o zebranie w/w kwoty od osób ze swoich zborów i dokonanie jednorazowej wpłaty przy rejestracji.
4. W czasie Konferencji dodatkowo będą zbierane dobrowolne datki na pokrycie kosztów organizacyjnych
5. W Domu Modlitwy w Legnicy i w jego obrębie wszystkich uczestników obowiązuje: Przestrzeganie Regulaminu Konferencji, zachowanie godne dzieci Bożych oraz chrześcijański ubiór
6. Uczestnikom Konferencji zgłoszonym w przewidzianym terminie gwarantujemy zakwaterowanie i pełne wyżywienie na czas Konferencji
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionej korekty programu.

Życzymy owocnego pobytu na Konferencji i Bożego błogosławieństwa!

sobota, 02 luty 2013 20:04

Goście z Legnicy i Zabrza


W dniach 1-2 lutego 2013 r. (piątek i sobota) będziemy gościć braci Romana i Michała Jawdyków z Legnicy oraz brata Andrzeja Porębę z Zabrza. Zgromadzenie w piątek odbędzie się o godz. 16:30, a w sobotę o godz. 16:00. W sobotę rano goście spotkają się z braćmi z Rady Zboru.

Zapraszamy!

czwartek, 31 styczeń 2013 22:09

Nabór do Szkoły Biblijnej ChWZ


Szkoła Biblijna działająca przy Chrześcijańskiej Wspólnocie Zielonoświątkowej zaprasza wszystkich chętnych, którzy pragną zarówno rozwoju duchowego, jak i intelektualnego z zakresu wiedzy biblijnej i teologicznej do podjęcia nauki w latach 2012-2013 gdzie podstawową lekturą nauczania będzie Biblia, Ewangelia Pana naszego Jezusa Chrystusa.

2 Tym. 3,16 "Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości".

Główne cele misji Szkoły Biblijnej:
- rozwój duchowy studentów
- rozwój intelektualny z zakresu wiedzy biblijnej i teologicznej
- pogłębianie swojej więzi z Bogiem poprzez studiowanie Słowa Bożego
- osiągnięcie przez studentów odpowiednich kwalifikacji i wiedzy do pełnienia służby

Ef. 4,12 "Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego...".

Podstawowe informacje:
- wiek studentów - minimum ukończone 15 lat, bez górnej granicy
- nauka w szkole trwa 2 lata
- w zajęciach udział wziąć może każdy, kto pragnie pogłębić swoją wiedzę biblijną i teologiczną, jest gotów do samodzielnej pracy oraz uzyska pozytywną opinię od pastora zboru
- zajęcia odbywają się raz w miesiącu (soboty) i są prowadzone przez doświadczonych braci pełniących w Kościele rozmaite służby
- zaliczenia odbywają się na podstawie prac pisemnych składanych przez słuchaczy po każdych zajęciach
- każdy absolwent otrzyma Dyplom ukończenia Szkoły Biblijnej Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej

Zakres poruszanych zagadnień:
- Kościół
- Grzech
- Człowiek
- Duch Święty
- Bóg
- Apologetyka
- Zbawienie
- Biblia
- Homiletyka
- Historia Izraela
- Etyka
- Czasy ostateczne
- Pedagogika, praca z dziećmi
- Służby w Kościele
- inne zagadnienia, które wskażą studenci jako ważne do poruszenia

Miejsce prowadzenia zajęć: zbory ChWZ

Koszty: dojazd, wyżywienie, materiały studyjne (skrypty) - zostaną dokładnie określone po zakończeniu rekrutacji

Termin i miejsce składania zgłoszeń wraz z pozytywną opinią pastora:
- listownie do 31.01.2013 r.
- na adres: Szkoła Biblijna ChWZ, ul. Sudecka 3, 59-220 Legnica
- do zgłoszenia należy dołączyć pozytywną pisemną opinię pastora (warunek konieczny przyjęcia zgłoszenia)


Podejmij naukę w Szkole Biblijnej! Zachęcamy!

niedziela, 20 styczeń 2013 23:33

Konto bankowe


Z dniem 21.12.2012 r. nasz zbór uruchomił konto bankowe na które będzie można przekazywać ofiary i darowizny. Osoby które chcą odliczać podatek od darowizny (można to zrobić maksymalnie z 6% dochodu przeznaczonego na darowiznę) na zeznaniu podatkowym, muszą podczas dokonywania darowizny wpisać jako tytuł płatności następująco: "Darowizna na cele kultu religijnego".

Nasz nr konta bankowego:

ING Bank Śląski

85 1050 1070 1000 0023 6754 5288

Copyright © 2012 Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa w Czechowicach-Dziedzicach
By: Joomla Free Templates