Drukuj
Poprawiono: środa, 01, styczeń 2014

 

Historia Zboru ChWZ w Czechowicach-Dziedzicach

 1. Wstęp – pierwsi wierzący i kontakt ze zborem w Zabrzu - od 1970 r.

 

Zbór Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej w Czechowicach-Dziedzicach rozpoczął swą działalność w tym mieście w 2006 r. Ale początki tego zboru sięgają lat 70-tych XX wieku, kiedy to powstała pierwsza grupa wierzących na terenie Bielska-Białej. Brat Stefan Czerniejewski nawrócił się przed wojną, jeszcze na Wschodzie. Po wojnie początkowo udzielał się w strukturach powstałego wówczas z połączenia kilku kościołów Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego. Był on pastorem zboru w Bolesławcu. Ok. 1968 r. przeprowadził się z rodziną do Bielska-Białej gdzie spotkał się z innymi wierzącymi. W 1969 r. uwierzyły siostry Franciszka Owczarz i Krystyna Piotrowska (obecnie Heinrysch). One zaniosły Słowo Ewangelii swojej cielesnej siostrze Emilii Wieji (obecnie Proszowskiej). Osoby te odwiedzały zbór w Zabrzu, a na miejscu uczęszczały do zboru w Wapienicy. Następnie przyjechali z Legnicy do Bielska-Białej braterstwo Eugeniusz i Apolonia Hrycynowie. Brat Eugeniusz uwierzył w zborze koło Przemyśla w latach pięćdziesiątych. Po ich przyjeździe na początku lat 80-tych został zorganizowany w ich domu zbór przynależący do Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego (jako II zbór zielonoświątkowy w Bielsku-Białej obok zboru w Wapienicy). Jednak część osób nadal utrzymywała kontakt ze Zborem w Zabrzu który przynależał do Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej. Bracia z Zabrza między innymi brat Marian Lewandowski zaczęli przyjeżdżać do Bielska-Białej wspierając tą małą społeczność. W roku 1987 nastąpiło rozwiązanie Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego (który był sztucznym tworem zrzeszającym kilka kościołów ewangelicznych, powołanym pod naciskiem władz PRL w latach 50-tych), a dotychczasowe zbory weszły w skład nowo powstałych społeczności. Jednak II zbór w Bielsku-Białej nie dołączył do żadnego z ugrupowań składowych ZKE.

 

2. Powstanie Zboru ChWZ w Bielsku-Białej w 1988 r.

 

Na początku 1988 r. część osób utrzymujących kontakt ze zborem w Zabrzu który przynależał do Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej utworzyła i zarejestrowała zbór ChWZ w Bielsku-Białej. Przełożonym tego zboru został brat Marian Lewandowski. Zbór zgromadzał się po domach, a zarejestrowaną siedzibą zboru były mieszkania siostry Franciszki Owczarz i siostry Emilii Proszowskiej. Pozostała garstka zgromadzała się nadal w domu Hrycynów, ale wkrótce dołączyła do nowo powstałego zboru ChWZ i w 1990 r. zbór ten na nowo zaczął zgromadzać się w domu prywatnym Hrycynów, gdzie mieściła się sala modlitwy, ale już jako zbór przynależący do ChWZ. Nabożeństwa, które gromadziły około 20 osób, odbywały się regularnie dwa razy w tygodniu. W 2004 r. roku Pan Bóg przydał do zboru 10 osób dorosłych i ośmioro dzieci, które wcześniej zgromadzały się w innym miejscu. Ponieważ większość członków zboru mieszkała w okolicach Czechowic-Dziedzic to tam zaczęto w 2006 r. szukać nowego miejsca zgromadzeń i tam przeniesiono siedzibę zboru. Na poprzednim miejscu pozostało kilka osób.

 

3. Przeniesienie siedziby zboru do Czechowic-Dziedzic w 2006 r.

 

Od czerwca 2006 r. zbór przeniósł swoją siedzibę do Czechowic-Dziedzic i rozpoczął nowy etap swojej działalności, a praktycznie zaczął tam swoje funkcjonowanie od podstaw. Początkowo zgromadzenia odbywały się w domu prywatnym braterstwa Kędziorów w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Pocztowej. Trwało to pół roku od czerwca do grudnia 2006 r. Od stycznia 2007 r. wynajęto i zaadaptowano pomieszczenia w budynku dworca PKP na stacji Czechowice-Dziedzice Południowe przy ul. Dworcowej. Dnia 3.05.2007 r. o godz. 9:30 odbyło się nabożeństwo połączone z oficjalnym otwarciem nowej siedziby zboru. Nabożeństwa odbywały się w niedziele o godz. 9:30 oraz w środy o godz. 17:30. Czasami w środy zamiast nabożeństwa udawano się odwiedzić starsze siostry które ze względu na zdrowie mają problem z regularnym przychodzeniem na nabożeństwa. Po nabożeństwach niedzielnych są zawsze organizowane agapy (poczęstunki). Zbór który zaczął swoje funkcjonowanie w Czechowicach-Dziedzicach liczył początkowo 13 członków i 9 dzieci, czyli razem 22 osoby. Począwszy od września 2010 r. nawróciła się dość spora grupa osób, więc 12.06.2011 r. został zorganizowany pierwszy chrzest wodny zboru czechowickiego. Była to dla zboru szczególna uroczystość. Odbyła się ona w Kaniowie koło Czechowic. Do chrztu przystąpiło 13 osób, z czego dwie ze zboru w Żorach, 10 osób ze zboru w Czechowicach-Dziedzicach i jedna osoba z Tarnobrzegu, która nawróciła się w zborze czechowickim. W wyniku tego do zboru przybyło 10 nowych osób. W 2011 r. zaadaptowano kolejne pomieszczenie na szkółkę niedzielną oraz wyremontowano hol do którego zostały przeniesione poczęstunki po nabożeństwach. W styczniu 2012 r. na nowego pastora powołano brata Jarosława Wilczka (dotychczasowy pastor pełni teraz rolę pastora seniora), a na diakona brata Jarosława Śpiewaka, który pełni również rolę skarbnika zborowego. Sekretarzem zboru w miejsce brata Jarosława Wilczka został brat Rafał Kowalewski. Dnia 1.05.2012 r. została uruchomiona strona internetowa zboru, a dnia 3.06.2012 r. wybrano i powołano starszych zboru, a więc braci odpowiedzialnych za zbór. Na koniec 2013 r. nasz zbór liczył 35 członków, 26 dzieci i 5 sympatyków, czyli razem 66 wiernych. Powoli sala zgromadzeń staje się dla nas za ciasna i często brakuje wolnych miejsc. Wierzymy, że Pan Bóg będzie przydawał do zboru tych, którzy mają być zbawieni. O to się modlimy i prosimy o modlitwy o błogosławieństwo dla naszego Zboru.

 

 Opracował Rafał Kowalewski

 

 

 

 Ruch członków w zborze ChWZ w Czechowicach-Dziedzicach

 

 

 

Data

Członkowie

Dzieci

Sympatycy

Wierni

Ochrzczeni

31.12.2006

13

9

0

22

-

31.12.2007

12

8

0

20

-

31.12.2008

12

8

0

20

-

31.12.2009

15

9

0

24

-

31.12.2010

14

16

13

43

-

31.12.2011

26

17

3

46

10

31.12.2012

28

27

10

65

-

31.12.2013

35

26

5

66

7

 

 

 

31.12.2013

Członkowie

Dzieci

Sympatycy

Wierni

Bracia

15

16

2

33

Siostry

20

10

3

33

Razem

35

26

5

66

 

 

 

Ruch członków w 2013 r.

Stan członków na dz. 31.12.2012 r.                   -              28

Przybyło w 2013 przez chrzest                         -              +  7

Przybyło w 2013 przez przeniesienie                  -              +  4

Ubyło w 2013 przez skreślenie                          -              -   2

Ubyło w 2013 przez wyłączenie                        -              -   2

Stan członków na dz. 31.12.2013 r.                  -                  35

 

 

 

Ruch członków w 2012 r.

Stan członków na dz. 31.12.2011 r.                   -              26

Przybyło w 2012 przez przeniesienie                  -              +  3

Ubyło w 2012 przez śmierć                              -              -   1

Stan członków na dz. 31.12.2012 r.                  -                 28

 

 Ruch członków w 2011 r.

 Stan członków na dz. 31.12.2010 r.                     -              14

 Przybyło w 2011 przez przeniesienie                    -              + 2

 Przybyło w 2011 przez chrzest                           -              +10

 Stan członków na dz. 31.12.2011 r.                     -                  26Copyright © 2012 Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa w Czechowicach-Dziedzicach
By: Joomla Free Templates