Drukuj
Utworzono: środa, 02, maj 2012

 

Zasady wiary Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej

 

 

Wierzymy w:

 

1. Jedynego Wszechmocnego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

2. Pismo Święte jako Słowo Boże, natchnione przez Ducha Świętego, które jest jedynym, najwyższym autorytetem w sprawach: prawdy, wiary i życia.

3. Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który przyszedł w ciele na świat – narodził się z dziewicy Marii, aby przez swą męczeńską śmierć i zmartwychwstanie zbawić grzeszników. Jest On jedynym Orędownikiem i Pośrednikiem pomiędzy człowiekiem a Bogiem.

4. Zbawienie z łaski jako dar Bożej miłości.

5. Nowonarodzenie z wody i Ducha Świętego, aby wejść do Królestwa Bożego.

6. Chrzest Duchem Świętym oraz w prowadzenie i dary (charyzmaty) Ducha Świętego.

7. Konieczność przyjęcia chrztu wodnego (przez zanurzenie). Przyjmowanie Wieczerzy Pańskiej (pod postacią chleba i wina, wraz z umywaniem nóg). Pomazanie olejem (ku uzdrowieniu).

8. Kościół (ciało Jezusa Chrystusa), którego głową i budowniczym jest Jezus Chrystus.

9. Powszechne zmartwychwstanie (wszystkich ludzi) i sąd Boży oraz życie wieczne (zbawionych) i wieczne potępienie.

10. Odrodzone (nowe) życie chrześcijanina, to jest takie, którego w szczególności przejawami są:

a) modlitwa za władzę i postępowanie uczciwe, sprawiedliwe i święte (w tym bez nałogów);
b) poszanowanie godności każdego człowieka;
c) sumienne wykonywanie obowiązków (w domu, szkole, pracy, społeczeństwie);
d) dbanie o nierozerwalność małżeństwa (związek kobiety i mężczyzny), rodzinę, rodzicielstwo i macierzyństwo;
e) ochrona życia (w tym nieodbywanie służby wojskowej)

Copyright © 2012 Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa w Czechowicach-Dziedzicach
By: Joomla Free Templates