Nauczanie

Ekumenia

Dlaczego nie uznajemy i nie uczestniczymy w ekumenii oraz w modlitwach o jedność chrześcijan?

Ponieważ ze wszystkimi którzy należą do Jezusa i są posłuszni Słowu Bożemu jesteśmy jedno bez względu na nazwę kościoła do którego ktoś należy. Natomiast z osobami które się nie narodziły na nowo nie możemy być jedno i tym osobom głosimy ewangelię, a gdy się nawrócą to wtedy będą mogły być z nami jedno. Każdy kto słucha i wypełnia Słowo Boże ten jest dla nas bratem i siostrą, a z niewierzącymi lub wierzącymi połowicznie (nieposłusznymi Słowu) nie możemy trwać w jedności ale jedynie musimy im głosić dobrą nowinę.

Łk. 8,21 "On zaś odpowiedział im: Matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je."

2 Kor. 6,14 "Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, I nieczystego się nie dotykajcie; A Ja przyjmę was I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący;"

Copyright © 2012 Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa w Czechowicach-Dziedzicach
By: Joomla Free Templates