Nauczanie

Nakrywanie głów

Od połowy XX wieku (po II wojnie światowej) pod wpływem humanizmu i feminizmu oraz rewolucji kulturalnej coraz więcej kościołów i zborów odrzuca zalecenie Słowa Bożego odnośnie właściwej postawy podczas modlitwy i prorokowania wyrażającej się przez nakrywanie głów przez kobiety i odkrywanie przez mężczyzn. Jest to jakby taki termometr pokazujący duchową temperaturę danego kościoła czy zboru. My uznajemy że całe Pismo jest natchnione i aktualne także dzisiaj w XXI wieku. Nic nie musimy z niego odrzucać i nic nie musimy w nim modyfikować. Nie musimy też naśladować świata który dąży do zacierania różnic między mężczyzną a kobietą. Słowo Boże jest nieomylne i niezmienne. Dlatego też tak jak naucza Nowy Testament uznajemy że mężczyzna powinien modlić się i prorokować z odkrytą głową, a kobieta z nakrytą głową.

Copyright © 2012 Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa w Czechowicach-Dziedzicach
By: Joomla Free Templates