Nauczanie

Obchodzenie świąt

Jezus ustanowił dwie główne rzeczy które ma praktykować Kościół: chrzest wodny i Wieczerza Pańska.To są więc dwa największe święta ustanowione przez Jezusa dla Kościoła. Gdy nawróci się jeden grzesznik to całe niebo się raduje, więc gdy ta osoba przyjmuje chrzest na potwierdzenie swego nawrócenia to jest to święto dla Kościoła. Także wspominanie śmierci Pańskiej a więc spożywanie Wieczerzy Pańskiej jest doniosłym wydarzeniem ponieważ przypomina nam dzieło którego dokonał Jezus dla naszego zbawienia.

Jednak ludzie w kolejnych wiekach wprowadzili kolejne święta których nie obchodzili pierwsi chrześcijanie np. Boże Narodzenie, Wszystkich Świętych, Wielkanoc, święta maryjne, Boże Ciało, Trzech Króli oraz święta związane z kultem tzw. "świętych" i imieninami: walentynki, barbórki, andrzejki, katarzynki, mikołajki, Szczepana, Sylwestra itp.

My tych świąt nie obchodzimy gdyż nie zostały ustanowione przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie były obchodzone przez apostołów i pierwszy Kościół (pierwsi chrześcijanie uczestniczyli jeszcze ewentualnie w żydowskich świętach jak np. Pascha, Zielone Święta, Święto Namiotów), a także zawierają wiele niebiblijnych elementów. Większość osób które obchodzą te święta, nie praktykuje tego co naucza Pismo. Po co więc obchodzić nawet najwznioślejsze święta wprowadzone przez człowieka jeśli równocześnie odrzuca się to co zostało ustanowione przez Boga? My chcemy zachowywać naukę apostolską a więc to co naucza nas Słowo Boże.

Copyright © 2012 Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa w Czechowicach-Dziedzicach
By: Joomla Free Templates